Om tavshedspligt og underretning

Vores loyalitet ligger hos dig som ung, og vi har tavshedspligt. Ingen andre end rådgiveren eller coachen får kendskab til de ting, I taler om, eller hvorfor du overhovedet går hos en coach eller rådgiver.

Hvis du er under 18 år, er du stadig under forældremyndighed, og derfor har dine forældre ret til at vide hvilke temaer, vi snakker om. Altså ikke detaljerne.

Og det er kun, hvis dine forældre selv henvender sig til os og kræver at få det at vide. Og vi udtaler os kun, efter vi har aftalt det med dig.

Vi har også indberetningspligt. Det betyder, at vi i ganske særlige tilfælde skal bryde vores tavshedspligt.

Alle borgere, også coache og rådgivere, har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn under 18 år, af forældrene eller fra anden opdragers side, udsættes for vanrøgt, meget nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Skrevet af

Lone T Husted

Leder | Ungdomsliv